Бизнес-образование как предмет экспорта и импорта образовательных услуг

 На минулому тижні представники Київського національного торговельно-економічного університету - ректор, д.е.н., професор, завідуючий кафедрою міжнародної економіки Мазаракі А.А., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Сай В.М., проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Притульська Н.В. та директор Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ Шклярук К. С. взяли участь у ХІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції "Бизнес-образование как предмет экспорта и импорта образовательных услуг", яку проводила Російська асоціація бізнес освіти (РАБО).