Директор Інституту вищої кваліфікації,  кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Шклярук Катерина Семенівна

Провідний заклад післядипломної освіти у структурі Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) більш ніж 15 років успішно функціонує на ринку освітніх послуг. За роки існування інститут здобув авторитет як на вітчизняному, так і на міжнародному освітньому просторі. Неодноразово удостоєний відзнаками центральних органів виконавчої влади, закордонних партнерів та міжнародних виставок за активну участь в інноваційній модернізації національної системи освіти та вагомий внесок щодо розвитку післядипломної освіти тощо. 

    Серед головних принципів, якими керується інститут під час надання освітніх послуг, такі як: професійний підхід при підготовці висококваліфікованих фахівців, постійне удосконалення та урізноманітнення навчальних програм, що відповідають вимогам сьогодення і сприяють ефективному розвитку нашої держави.
    До складу інституту входить 3 центри, сектор навчально-методичної роботи на базі яких і здійснюються основні напрями освітньої діяльності.

  Навчання за програмами другої вищої освіти в ІВК КНТЕУ здійснює Центр післядипломної освіти та магістерських програм.

    До 2000/2001 н. р. в інституті навчання проводилося за двома спеціальностями "Облік і аудит" та "Маркетинг" одного напряму "Економіка і підприємництво". 
    З 2009/2010 н. р. інститут реалізує програми за наступними напрямами: 
Економіка і підприємництвоМенеджментПраво
, Фінаси і кредит.
    За час існування ІВК випустив 17123 особи, з них за програмами другої вищої освіти – 3065 слухачів.

Програми другої вищої освіти.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється в Центрі перепідготовки та підвищенні кваліфікації ІВК КНТЕУ. Починаючи з 2000 року навчання пройшли більш ніж 14 тисяч слухачів за різними постійно діючими та короткотерміновими програмами. 

   Крім того, інститут бере участь у реалізації Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України, мовної підготовки, підвищення кваліфікації за напрямом "Державне управління", програмою "Державні закупівлі", реалізує Програму перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва "Українська ініціатива" тощо.

    З кожним роком розширюється та збагачується тематика короткотермінових та постійно діючих семінарів, за якими підвищили кваліфікацію слухачі від рядового, до керівного складу, спеціалісти різних галузей економіки та бізнесу.

    Бізнес-освіту та консалтингові послуги в інституті реалізує Центр бізнес-освіти. Зважаючи на важливість такого сектору економіки, як середній та малий бізнес, інститут не оминув потреби керівників вищої ланки, власників провідних компаній та топ-менеджерів у здобутті таких важливих навичок, як віртуальна командна робота, креативний підхід та використання усіх можливостей інформаційного простору для вирішення поставлених цілей. Саме тому переваги навчання за програмами МБА важко переоцінити. Крім того, в рамках співпраці з іноземними партнерами та інтеграції в міжнародний освітній простір інститут проводить низку семінарів-тренінгів, конференцій, здійснює консультування, й впроваджує навчання за ексклюзивними освітніми програмами.

    Завдяки функціонуванню Сектору з навчально-методичної роботи, структурного підрозділу ІВК, слухачі повністю забезпечені необхідними навчально-методичними матеріалами, С рекомендаціями та вимогами до написання дипломних та магістерських дипломних робіт,наукових статей тощо. 

    Крім того, сектор бере участь щодо організації та контролю навчального процесу й обсягів підготовки фахівців відповідно до чинних законодавчо-нормативних актів.     З метою постійного підвищення рівня якості організації навчального процесу в інституті, сектор навчально-методичної роботи співпрацює разом з кафедрами університету, навчальним та навчально-методичним відділами КНТЕУ, Методичною радою КНТЕУ, Вченою радою ІВК.
    Усі навчально-методичні матеріали:

http://ivk.knteu.kiev.ua/navchalno-metodichni-materiali.html

До дня працівника освіти (2014р.) вручено відзнаки за внесок у модернізацію освітнього процесу та професіоналізм в організації навчального процесу
директору інстиутут Шклярук К.С. та її заступнику Бідюк А.М.
За результатами дослідження проведеного журналом БИЗНЕС ІВК КНТЕУ визнано

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.