Управління розвитком бізнесу

 
 
 
 
 
Викладачі, які забезпечують реалізацію
корпоративної програми МВА "Управління розвитку бізнесом"
(на замовлення ПІІ "МакДональдс Юкрейн ЛТД")
 
 
ШКЛЯРУК КАТЕРИНА СЕМЕНІВНА
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,
керівник магістерської програми МВА "Управління розвитком бізнесу"
(ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд")
директор Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ
 
Стажувалася за кордоном:Товариство Карла Дуйсберга (м. Берлін, Німеччина), в Університеті Маямі (м. Оксфорд, США), у Торговельно-промисловій палаті C.C.I. Sud Alsace Mulhouse (Франція).
 
Спеціалізація: вирішення управлінських дилем, конкурентні стратегії розвитку моделей бізнес-освіти в Україні, актуальні проблеми та особливості освіти дорослих
ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА 
заступник керівника програми
доктор економічних наук, професор,
декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 
 
Спеціалізація:формування механізму сталого розвитку туризму в Україні
 
Дисципліна: «Економіка підприємства»
БІДЮК АЛЛА МИКОЛАЇВНА
заступник керівника програми
заступник директора ІВК-директор Центру бізнес-освіти
УМАНЦІВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
доктор економічних наук, професор
 
Спеціалізація: процеси інтеграції корпоративного капіталу та їх вплив на стан конкуренції у національній економіці
 
Дисципліна: Макроекономіка
Герасименко Анжеліка Григорівна

доктор економічних наук, професор 
 
Спеціалізація:дослідження ринків та ринкової влади
Дисципліна:«Мікроекономіка»
РАСУЛОВА АЛЛА МИКОЛАЇВНА 
кандидат економічних наук 
 
Спеціалізація:управління конкурентоспроможністю загальнодоступних підприємств ресторанного господарства
 
Дисципліна:«Менеджмент»
ШАПОВАЛОВА АЛЛА ПАВЛІВНА 
кандидат економічних наук, доцент
 
Спеціалізація: проблеми удосконалення фінансового обліку та обліку з метою оподаткування
 
Дисципліна: «Бухгалтерський облік»
ДУБОВИК ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА
доктор економічних наук, професор
івпркорвково
Спеціалізація: маркетингова комунікаційна діяльність підприємств торгівлі в Інтернеті: теорія, практика, проблеми
івпркорвково
Досвід: Має досвід консультування з інтернет-маркетингу та маркетингових комунікацій підприємств малого та середнього бізнесу, стажувалася в рекламних агенствах "УАМАСТЕР", "Біг Тайм"
івпркорвково
Дисципліна:«Маркетинг»
КУДИРКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
кандидат економічних наук, професор
івпркорвково
Спеціалізація:проблеми транснаціоналізації бізнесу, маркетингові стратегії підприємств щодо зовнішніх ринків, конкурентні переваги національної економіки в глобальному економічному просторі
івпркорвково
Досвід: стажування в Інституті світової економіки і міжнродних відносин НАН України, відділ зовнішньоекономічих досліджень
івпркорвково
Дисципліна: «Міжнародна економіка»
СТАСЮК ЛІЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
кандидат  економічних наук, доцент 
 
Спеціалізація: формування цінності підприємства торгівлі, ефективність та результативність діяльності підприємства, планування діяльності підприємства
 
Дисципліни: «Фінанси підприємства»,
                            «Управління вартістю підприємства»
ЖУКОВСЬКА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
кандидат економічних наук, доцент
 
Спеціалізація: управління соціальним розвитком глобальних компаній, соціальний інтелект організації
 
Дисципліни: «Менеджмент персоналу»,
                            «Організаційна поведінка»
БІЛЯВСЬКА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
кандидат економічних наук
 
Спеціалізація: організаційна культура підприємства, кроскультурний менеджмент, управління виробництвом
 
Дисципліна: «Операційний менеджмент»
ПАЛЬЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
кандидат юридичних наук, доцент 
івпркорвково
Спеціалізація:актуальні проблеми цивільного та корпоративного права
івпркорвково
Досвід: Управління забезпечення роботи третьої судової палати Вищого господаорського суду України
івпркорвково
Дисципліна: «Господарське право»
ПІДКАМІННИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
кандидат економічних наук, доцент
 
Спеціалізація: стратегічне управління, управління інноваціями в організаціях
 
Дисципліна: «Стратегічне управління»
СИТНИК ГАННА ВІКТОРІВНА
доктор економічних наук, професор, МВА
івпркорвково
Спеціалізація: фінансовий менеджмент, фінансова логістика, фінансова стратегія підприємства, фінансове планування
івпркорвково
Досвід: навчалась за магістерською програмою "Управління крупними проектами і програмами" у Вищій інженерній школі м.Сент-Етьенн (Франція) - одному з найпрестижніших ВНЗ Франції. Успішно захистила диплом рівня Мастер (аналог МВА в англомовних країнах)
івпркорвково
Дисципліни: «Фінансовий менеджмент»,
                             «Фінансова стратегія»
КОЧУБЕЙ ДМИТРО В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ
кандидат економічних наук

 
Спеціалізація: теоретичні та прикладні аспекти управління логістичною діяльністю, інформаційні системи та технології управління логістикою
 
Дисципліна:«Логістика»
МАГАЛЕЦЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
кандидат економічних наук
 
Спеціалізація: формування маркетингової політики підприємств готельного господарства
 
Дисципліна: «Інформаційні системи в менеджменті»
КОРЖ МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
доктор економічних наук, професор
 
Спеціалізація: дослідження в галузі загального, споживчого, промислового і міжнародного маркетингу, маркетингу машинобудівного виробництва, управління конкурентоспроможністю продукції і підприємства в промисловій сфері, маркетинг в торгівельній сфері
 
Дисципліна:«Маркетинговий менеджмент»
ПРИСЯЖНЮК АННА ЮРІЇВНА
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Спеціалізація:  управління проектами, кластерна організація економічної системи, стратегічний менеджмент.
 
 
Дисципліна:«Управління проектами»
МИРОНЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
кандидат психологічних наук, доцент 
 
Спеціалізація: формування психологічної готовності до діяльності в екстремальних умовах, психологія безпеки особистості в процесі життєдіяльності, психологія діяльності в особливих умовах.
 
Дисципліна: «Соціальна психологія»,
                       «Комунікативний менеджмент»
КОРОЛЬОВА-КАЗАНСЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат економічних наук, доцент
 
Спеціалізація: фінансове управління підприємством. управління фінансовим та інвестиційним потенціалом підприємства.
 
Дисципліна: «Інвестиційний менеджмент»
ПАСІЧНИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
кандидат економічних наук, доцент 
 
Спеціалізація: державні фінанси, бюджетна політика, фінансове регулювання соціально-економічного розвитку країни.
 
 
Дисципліна:«Податковий менеджмент»
ХІЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидат економічних  наук
 
Спеціалізація:  результативність арбітражного управління підприємством, механізм забезпечення життєздатності підприємства
 
Дисципліни: «Контролінг», «Антикризове управління підприємством»
П’ЯТНИЦЬКА ГАЛИНА ТЕЗІЇВНА
доктор економічних наук, професор
 
 
Спеціалізація:  державне регулювання внутрішньої торгівлі, стратегічне управління підприємствами
 
Дисципліна: «Управління конкурентоспроможністю підприємства»
 
РОСКЛАДКА АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
доктор економічних наук,
завідувач кафедри економічної кібернетики
 
Спеціалізація: математичне та комп’ютерне моделювання економічних процесів і систем, статистичний аналіз, бізнес-аналітика, Data Mining.
 
Дисципліна: «Інформаційні системи в менеджменті»
62
 
ШАШЕНКО СВІТЛАНА ЮРІЇВНА
кандидат педагогічних наук
доцент кафедри сучасних європейських мов
 
Спеціалізація:удосконалення мовної підготовки студентів і слухачів ІВК з урахуванням новітніх досягнень методики, педагогіки та соціолінгвістики
 
Дисципліна:«Ділова українська мова»
 
РОМАТ ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ
завідувач кафедри маркетингу та реклами,
доктор наук з державного управління,
професор
 
Спеціалізація:бренд-менеджмент, маркетингові комунікації, державне управління рекламною діяльністю, історія реклами.
 
Дисципліна:"Бренд-менеджмент"
 
МЕЛЬНИКОВИЧ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
доктор економічних наук,
професор кафедри маркетингу та реклами
 
Спеціалізація:маркетингові дослідження, маркетингові комунікації та маркетинг підприємств рекламної галузі
 
Дисципліна:"Маркетингові дослідження"
 
ДЄЄВА НАТАЛІЯ ЕДУАРДІВНА
доктор економічних наук, професор
 
Спеціалізація:корпоративне управління, акціонерні товариства, акціонерний капітал, фондовий ринок.
 
Дисципліна:"Корпоративне управління"
 
ЦІПУРИНДА ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
кандидат економічних наук, доцент
 
Спеціалізація:діагностика багаторівневих систем, прогнозування та моделювання їх взаємоузгодженого інноваційного розвитку
 
Дисципліна:"Прийняття управлінських рішень"
 
РАДЧЕНКО СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА
доцент
 
Спеціалізація:фундаментальні та прикладні дослідження у сфері етичних стандартів ведення бізнесу, ділової поведінки, технологій формування і корекцій іміджу, корпоративної культури як ознаки партисипативного управління
 
Дисципліна:"Корпоративна етика"
 
ЖУРАХОВСЬКА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА
кандидат економічних наук, доценткафедри банківської справи
 
Спеціалізація:глобальні стандарти результативності інвестування GIPS; управління портфелем цінних паперів (теорія і практика); оцінка та прогнозування вартості акцій та облігацій; оцінка вартості бізнесу; маркетинг фінансових послуг; управління ризиками
 
Дисципліна:"Фінансовий ринок"
 
АФАНАСЬЕВ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства
 
Спеціалізація:бізнес-планування, технологічне підприємництво
 
Дисципліна:"Бізнес-планування"
 

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.