Підвищення кваліфікації державних службовців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування»

 
Пріоритетні напрями підвищення кваліфікації
- імплементація інноваційних інтерактивних технологій навчання та форм занять з актуальних аспектів  державної служби;
- оновлення існуючих та запровадження нових професійних програм підвищення кваліфікації, спрямованих на максимальне наближення рівня професійної компетентності слухачів до профілів професійної компетентності посад державних службовців шляхом формування знань і умінь, необхідних для виконання посадових обов’язків в умовах реалізації реформ.
Професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування пройшли ліцензування і відповідають усім вимогам Національного агентства з питань державної служби України та Міністерства освіти і науки України.
В основу підвищення кваліфікації за Професійними програмами закладаються прогресивні освітні та управлінські технології, які стимулюють потреби слухачів щодо опанування новими теоретичними знаннями та передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом, відображаються у формах і методах навчання, сприяють засвоєнню найбільш ефективних способів вирішення фахових проблем.
Програми побудовані за модульним принципом і містять три складові (загальну, функціональну й галузеву), кожна з яких, у свою чергу, має дві частини:
- нормативну, обов'язкову для вивчення всім слухачам;
- варіативну (вибіркову), перелік навчальних модулів якої складається з тих, що обираються відповідно до категорій та посад слухачів.
Зміст загальної складової випливає із Закону України «Про державну службу» та вимог до держслужбовців і спрямований на удосконалення професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та
 
сформувати у них:
- високий рівень громадської свідомості та відповідальності, патріотизму;
- невикористання службового становища у власних інтересах та недопущення корупційних дій;
- сумлінне виконання обов'язків (самодисципліна);
- розуміння сутності демократичного врядування;
- збереження інтересів державної служби та репутації держслужбовця;
- збереження національних інтересів України;
- об'єктивність і неупередженість до юридичних та фізичних осіб;
- відповідність вимогам правил поведінки та етики;
 
дати можливість оволодіти:
- уміннями і навичками відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців;
- знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та гуманітарних наук;
- вмінням вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;
-технологією управлінської діяльності, методами розробки, прийняття, організації та контролю за виконанням управлінських рішень
- аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту; технологією адміністративної роботи; здатністю генерувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.
У розробках та реалізації програм Інститут плідно співпрацює з викладачами кафедр КНТЕУ та фахівцями-практиками центральних органів виконавчої влади.
Інститут щорічно бере участь у конкурсних торгах з відбору виконавців державного замовлення щодо надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців.
Понад 18 тисяч державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування пройшли підвищення кваліфікації в стінах ІВК КНТЕУ за 15 років.
Замовниками послуг з підвищення кваліфікації стали майже 60 міністерств та інших ЦОВВ, серед яких Апарат Верховної Ради України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Рахункова палата, Пенсійний фонд України, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України, Національне агентство з питань державної служби, Національний банк України та ін.
 
Контроль за виконанням освітнього процесу і підведення підсумків здійснюється у відповідності з розробленою системою контролю якості знань слухачів. Для проведення контролю знань кафедрами Університету разом із фахівцями центральних органів виконавчої влади розроблено перелік питань для оцінки якості знань, тести, контрольні завдання. Оцінка ефективності навчання слухачів здійснюється шляхом проведення заліків у формі тестування (вхідного та підсумкового). Наприкінці навчання проводиться анкетування слухачів, що виявляє недоліки, вказує на переваги і за результатами якого вносяться корективи до організації освітнього процесу.

Для слухачів з інших регіонів пропонується гуртожиток, який за підсумками міського огляду-конкурсу на кращий студентський гуртожиток ВНЗ м. Києва III-IV рівнів акредитації, організаторами якого є: Київська міська державна адміністрація, Рада ректорів Київського вузівського центру, Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України,15.05.2012 року отримав перше місце. Номери на 2-3 місця (душеві кабіни, туалети в кожному блоці). Завжди гаряча та холодна вода. Номери укомплектовані холодильниками, радіо- та телемовленням. Є умови для приготування їжі.
 
Також в ІВК розроблено професійну програму підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України, яку погоджено з Національним агентством України з питань державної служби, Міністерством освіти і науки України.
  Відповідно до договору з Агенцією НАТО з підтримки і постачання за програмою «Практичний курс англійської мови» проходять навчання представники Міністерства оборони України, Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України.
 
В ІВК розроблено та впроваджено понад 25 програм короткострокових тематичних семінарів з актуальних питань державної служби, за якими підвищили кваліфікацію працівники Апарата Верховної Ради України, Рахункової палати, Вищого господарського суду України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших органів виконавчої влади.
 
 
У 2002 році в ІВК розпочато навчання спеціалістів у сфері державних закупівель. Програма з напряму «Державні закупівлі» успішно пройшла ліцензування у 2010 році, її слухачами стали близько 3000 спеціалістів.
 
 
 
 

Ми готові запропонувати свої послуги щодо підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
Запрошуємо до співпраці!
 
Телефони для довідок:
тел./факс:  (044) 5190570, 5130397;
e-mail:            Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.